Podziękowania za działalność szkolnego klubu UNICEF.

Imienne podziękowania otrzymały Panie B. Andrasz i M. Burba.