RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców

Jolanta Janocha

przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Kleszczyńska

z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Mariola Cieślak

sekretarz

Ewa Bąk

skarbnik

Komisja Rewizyjna

Sławomir Suchoński

Piotr Prośba

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

13.09.2023 (środa) – kl. I i kl. II

14.09.2023 (czwartek) – kl. III, IV, V

08.11.2023 (środa) – wszystkie klasy

13.12.2023 (środa) – zebranie w formie konsultacji

07.02.2024 (środa) – zebranie w formie konsultacji

20.03.2024 (środa) – wszystkie klasy

17.04.2024 (środa) – kl. maturalne (podsumowanie semestru II)

28.05.2024 (wtorek) – kl. I – IV

Podczas zebrań ogólnych będzie możliwość konsultacji, spotkania Rodziców z nauczycielami uczącymi w klasach.

REGULAMIN RADY RODZICÓW