REKRUTACJA

Filmy promocyjne

Filmy promujące wszystkie zawody na stronie
europejskiej platformy edukacyjnej:

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik logistyk

Technik administracji

(dla szkoły policealnej)
null

Wniosek rekrutacyjny

więcej
null

Zasady rekrutacji

więcej
null

Kierunki kształcenia

więcej