FILMY PROMOCYJNE

Filmy promujące wszystkie zawody na stronie
europejskiej platformy edukacyjnej:

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik logistyk

Technik administracji

(dla szkoły policealnej)
null

Wniosek rekrutacyjny

więcej
null

Zasady rekrutacji

więcej
null

Kierunki kształcenia

więcej

idm kuyhaa