PEDAGOG SZKOLNY/PSYCHOLOG
Aleksandra Kużdżał-Kuchta

Gabinet pedagoga/psychologa jest czynny:

Poniedziałek – 7.30-14.10
Wtorek – 7.00-14.00

Środa – 7.30-14.10
Czwartek 7.00-16.00
Piątek – 7.30-12.10

Formy pomocy:

 • porady
 • konsultacje
 • warsztaty

Czym zajmuje się pedagog szkolny/psycholog?

 • pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, kryzysowych (osobiste, rodzinne, rówieśnicze, szkolne),
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów-mediacje, porady,
 • pomoc rodzicom, nauczycielom- konsultacje i porady wychowawcze
 • wstępne diagnozowanie przyczyn problemów wychowawczych,
 • praca z uczniem wagarującym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym niską motywację do nauki,
 • diagnozowanie potrzeb uczniów,
 • pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia itp.

Przyjdź do mnie jeśli:

null
czujesz się zagubiony
null
masz wrażenie, że wszystko Cię przerasta
null
nie wiesz gdzie szukać pomocy
null
masz trudności w nauce
null
masz ważne pytanie
null
nie dogadujesz się z nauczycielem
null
masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić
null
czujesz się osamotniony

PAMIĘTAJ NIE JESTEŚ SAM