SZKOŁA

Pedagog szkolny

Gabinet pedagoga jest czynny:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8.00-12.00
Środa w godzinach od 9.00-14.00

Formy pomocy:

 • porady
 • konsultacje
 • warsztaty

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

 • pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, kryzysowych (osobiste, rodzinne, rówieśnicze, szkolne),
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów-mediacje, porady,
 • pomoc rodzicom, nauczycielom- konsultacje i porady wychowawcze
 • wstępne diagnozowanie przyczyn problemów wychowawczych,
 • praca z uczniem wagarującym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym niską motywację do nauki,
 • diagnozowanie potrzeb uczniów,
 • pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia itp.

PEDAGOG SZKOLNY
Aleksandra Kużdżał-Kuchta

Przyjdź do mnie jeśli:

null

czujesz się zagubiony

null

masz wrażenie, że wszystko Cię przerasta

null

nie wiesz gdzie szukać pomocy

null

masz trudności w nauce

null

masz ważne pytanie

null

nie dogadujesz się z nauczycielem

null

masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić

null

czujesz się osamotniony

PAMIĘTAJ NIE JESTEŚ SAM