Jesteśmy 5 szkołą w województwie opolskim pod względem ilość zrealizowanych staży uczniowskich!!!

Staże zawodowe w naszej szkole w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2 odbyło łącznie 164 uczniów kształcących się w zawodach:

– technik logistyk – 54 stażystów;

– technik ekonomista – 57 stażystów;

technik rachunkowości – 13 stażystów;

– technik hotelarstwa – 40 stażystów.

Dziękujemy Opolscy ZawodowcyRegionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Województwo Opolskie Opolskie dla edukacji Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i wszystkim pracodawcom, którzy przyjęli naszych uczniów na staż!