Deklaracje

ABSOLWENCI/uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec- lipiec 2022 /jednej lub dwóch części/ składają DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej styczeń-luty 2023 do dnia 15.09.2022 (czwartek) – termin nieprzekraczalny! Wydrukowaną i wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły II piętro. Link do deklaracji: […]

Read More