Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/ 2024 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniów oraz rodziców przywitała Pani Dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg, wicestarosta pani Jolanta Barska oraz (w imieniu Samorządu Uczniowskiego) Alicja Wajdzik. Ostatni dzień roku szkolnego to okazja do podsumowania całorocznego trudu uczniów […]

Read More

Egzamin zawodowy – cz. praktyczna

WAŻNE:Egzamin odbywa się na SALI GIMASTYCZNEJ!Wszyscy zdający obecni są w szkole co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu!!!Wszystkich zdających obowiązuje strój galowy!!! MUSISZ MIEĆ:dokument tożsamości, długopis z czarnym tuszem i kalkulator prosty i ewentualnie inne przybory wskazane w komunikacie Dyrektora CKE […]

Read More

Inauguracja programu Kultura bezpieczeństwa

Dnia 17.10.2023 r. w Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu odbyła się uroczysta inauguracja programu Kultura bezpieczeństwa Państwowej Inspekcji Pracy na rok szkolny 2023/2024 oraz podsumowanie programu z roku poprzedniego. Koordynator programu w naszej szkole pani Magdalena Siemiątkowska odebrała świadectwa uczestnictwa dla szkoły oraz dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami z tegoż programu. Tradycyjnie zostało […]

Read More

Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 1 września 2023 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem „Patriotom Polskim” na Placu Kopernika odbyły się uroczyste obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, przedstawiono tło historyczne wydarzeń oraz złożono wieńce i kwiaty. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice: Ania Buczkowska […]

Read More