BEZPIECZNA SZKOŁA    NOWOCZESNA SZKOŁA

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  • Promocja nowoczesnej szkoły.
  • Edukacja ekonomiczna.
  • Wsparcie aktywnych szkół.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa      w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

 Koszty

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został          w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany       na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia    do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

 Jak to działa?

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną           do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście   i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).

 Uwaga! Tylko do tych szkół, w których program rabatowy został uruchomiony i działa.

Program rabatowy

Dzięki Karcie Szkolnej można skorzystać z rabatów w sklepach, restauracjach czy centrach usługowo-rekreacyjnych w naszej okolicy. Są one udzielane posiadaczom Kart Szkolnych.

 Program rabatowy ma na celu udzielanie uczniom rabatów u lokalnych firm     i wspieranie edukacji ekonomicznej, a dla przedsiębiorców wsparcie promocyjne na lokalnym rynku oraz dotarcie z ofertą do nowych klientów.

Poniżej zamieszczamy informację o partnerach Karty Szkolnej.