Kl. 4 H- technik hotelarstwa wych. mgr Anna Pasker oraz Grono Pedagogiczne
kl. 4P technik ekonomista specjalność policyjno- prawa wych. mgr Aneta Kaczmarek
kl.4 ML technik ekonomista i technik logistyk wych. mgr Dariusz Jamrozowicz