INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W SERWISIE INTERNETOWYM SZKOŁY

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie zse.nysa.pl jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie z siedzibą w Nysie przy Placu Sikorskiego 1. , z administratorem można się skontaktować:

  1. listownie: Pl. Sikorskiego 1, 48-300 Nysa;
  2. pocztą elektroniczną na adres zse_nysa@poczta.onet.pl;
  3. telefonicznie pod numerem 77 433 35 29.

Inspektor ochrony danych.

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować również z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@ckziu.nysa.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są w serwisie zse.nysa.pl w celu przekazania odwiedzającym serwis informacji o Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie, o bieżącej działalności Szkoły oraz o wydarzeniach związanych z życiem społeczności szkolnej.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w serwisie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie są upublicznione tj. ujawniane każdemu odwiedzającemu strony serwisu. Dostęp do serwisu jest swobodny.

Administrator powierzył dane osobowe przetwarzane w serwisie Wizualgroup ul. Ogrodowa 10, 47-330 Żyrowa jako administratorowi domeny. Wizualgroup przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe ujawnione na stronach serwisu ZSE w Nysie przetwarzane są bezterminowo.

Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe.

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody o ile prawo to nie narusza praw i wolności innych osób;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).