EGZAMINY

Lista materiałów informacyjnych
dotyczących egzaminów
maturalnych i zawodowych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

pdfsam license