DLA RODZICA

Ubezpieczenie młodzieży

Druk zgłoszenia szkody

INFORMACJA DLA RODZICÓW - InterRisk - SU 15 000 zł

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólne warunki Umowy EDU PLUS (RODO)

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu