Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie pl. Sikorskiego 1, informuje, że od dnia 1 września 2018 roku ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (teren wokół budynków szkoły, korytarze w budynkach szkoły i wybrane pracownie komputerowe oraz sala gimnastyczna). Wejście w strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem