16 czerwca br. rozpoczęły się zajęcia praktyczne na kursie kwalifikacyjnym „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego …

Kurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego RPO WO 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, który jest finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej.