Dnia 9 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady w Nysie wybranej na kadencję 2016-2018.

Naszą szkołę reprezentowali radni Alina Bojkowska i Grzegorz Polański.

Po złożeniu uroczystego ślubowania, przedstawiciele nyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w drodze głosowania wybrali spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza, którym została Alina Bojkowska.

 

J. Pydych, A. Hoffman

1 2