Stypendystka Prezesa Rady Ministrów – Urszula Charytanowicz kl. 4GM