Dnia 4 listopada o godzinie 9.00 odbył się Szkolny Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas 1-4.

Najwyższy wynik uzyskali:

Szymon Wilgos z kl.4PL (I miejsce)

Oskar Błażejowski 4GL (II miejsce)

Brajan Dojka z kl. 1L1(II miejsce)

Hania Jakieła 4PL (III miejsce)

Gratulujemy!!!

Cele konkursu:

•popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów

•zachęcanie do poszerzania znajomości słownictwa wśród uczniów.

•umożliwianie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną

•zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji

•wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów oraz motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.

•Ocena poziomu znajomości języka uczestników

Organizator konkursu – Elżbieta Mróz