STAŻ NAUCZYCIELSKI

„Praktyka to najdzielniejsza nauczycielka wszechrzeczy” (Pliniusz)

ZSE w Nysie jak i wiele szkół zawodowych  w woj. opolskim uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa Opolskiego „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, który m.in. przewiduje staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem tego przedsięwzięcia jest uczestnictwo w praktykach organizowanych w polskich przedsiębiorstwach co pozwoli na umocnienie więzi między szkołami, a przedsiębiorstwami oraz na uaktualnienie przez uczestników projektu wiedzy o nowych technologiach stosowanych w przedsiębiorstwach, a także jest ważnym elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Bardzo często wiedza praktyczna dotycząca przedmiotów zawodowych oparta jest na wiedzy oderwanej od praktyki lub, jak to czasem jest w przedmiotach hotelarskich, kontakt nauczyciela z hotelem ma miejsce podczas jego podróży służbowej lub prywatnej (wczasy).

Z nyskiego „Ekonomika” taki wakacyjny staż odbyła Pani mgr Barbara Maroszek we wrocławskim hotelu***** DubleTree by Hilton. Korzyści z odbywanej praktyki są wielorakie, zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów, którzy na zajęciach lekcyjnych będą mieli możliwość wysłuchania „na gorąco” informacji o sytuacjach zaistniałych w hotelu podczas praktyk, ale także dla pracowników i kadry zarządzającej obiektem, gdyż podczas praktyki poruszane były kwestie dot. praktyki zawodowej uczniów, ich problemów i oczekiwań.

Ale zacznijmy od początku….

Praktyka nauczycielska nie wiele różni się od praktyk uczniowskich w obiektach hotelarskich- pierwszy dzień to przede wszystkim zapoznanie z przepisami BHP, regulaminami wewnętrznymi, zasadami dyscypliny pracy itp. Michał manager recepcji oprowadził mnie- praktykantkę  po obiekcie, przestawił historię oraz bieżącą działalność, zostałam zapoznana z harmonogramem praktyk, przydzieleni opiekunowie. I … zaczęło sięJ

Zakres praktyki to  Front Office, Housekeeping i Food&Beverage.

Jak było? Na początku było trochę trudno przestawić się z roli nauczyciela do roli praktykanta i stanąć na stanowisku pracy, szczególnie, że w hotelu panują inne standardy niż w szkole.  Wszędobylski język angielskiL Dlaczego nie uważałam na tych lekcjach w szkole? Na początku było trudno, ale trening czyni mistrza!

Korzyści z praktyki:

  • Wycieczki do obiektu (zwiedzanie hotelu,  lekcje otwarte)
  • Zapoznanie z nowoczesnymi programami komputerowymi
  • Zapoznanie z dokumentami hotelowymi
  • Zaznajomienie z procedurami obsługi klientów- sytuacje „na żywo”
  • Zdobycie umiejętności praktycznych
  • Rozmowy z pracownikami na „wszystkie tematy”
  • Nawiązanie współpracy w kwestii praktyk uczniowskich
  • Udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
  • Aktualizacja wiedzy i kompetencji, a poprzez to podniesienie jakości nauczania w szkole

Barbara Maroszek ZSE Nysa