Uczniowie klas pierwszych- bardzo ważne i pilne!

Bardzo proszę o zgłaszanie się kandydatów klas pierwszych do szkoły po odbiór skierowań do lekarza.

Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

https://www.kuratorium.opole.pl/informacja-w-sprawie-zaswiadczenorzeczen-lekarskiego-o-braku-przeciwwskazan-zdrowotnych-do-podjecia-praktycznej-nauki-zawodu-przez-kandydatow-do-szkol-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe/