Uwaga maturzyści przystępujący do egzaminów poprawkowych
w sierpniu 2019 r.

(prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje maturzystom, którzy nie zdali wyłącznie jednego egzaminu  obowiązkowego i złożyli wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego)

Termin egzaminów poprawkowych:

20 sierpniapisemne i ustne  egzaminy poprawkowe godz. 9.00 (obecność w szkole  8.30)

Wszystkie egzaminy poprawkowe dla absolwentów ZSE  odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Nysie.

Odbiór świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej  11 września 2019 r.