W dniu 10 lutego 2017 r. w Powiatowym Muzeum w Nysie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów  klas pierwszych o specjalności policyjno- prawnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie.

W uroczystości wzięły udział dwie klasy:

klasa 1P1 wraz z wychowawcą p. Anetą Kaczmarek oraz klasa 1P2 z wychowawcą p. Zenonem Chudzińskim

Wśród zaproszonych gości pojawili się m in. :

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie Kazimierz Darowski, Winicjusz Karwowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Paweł Gotkowski, Zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji Dariusz Dregan, Sędzia Sadu Rejonowego w Nysie Mariusz Ulman, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie Jan Pietrzyk.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń szkolnych i stanowi od roku 2013 tradycję szkoły. Obecnie w szkole  kształci się  210 kadetów, a program nauczania został poszerzony o dodatkowe zagadnienia z dziedziny policyjno-prawnej takie jak  kryminalistyka, prewencja, a także zajęcia pływania, strzelectwa i samoobrony. Podczas ślubowania odbyła się m.in. musztra, marsz generalski oraz  program artystyczny, który zaprezentowała uczennica Natalia Dyrda.

Dowódcą Uroczystego Ślubowania Klas Pierwszych był pułkownik Bogdan Kujawa, z narratorem uroczystości Monika Chudzińska.

 

 

 

 

 

Uczennice klas hotelarskich 1H Natalia Kotynia; Gabriela Sujewicz; 2H Paulina Rabczyńska; 3H  Ola Wilk – pomagały w obsłudze dzisiejszego pasowania klas 1P1 i 1P2 w muzeum.