str-starostwa

Artykuł i fotografia ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie.

Uczennice klasy hotelarskiej zadbały o wystrój i obsługę spotkania.

2