Fundacja Nasza Nysa organizuje dziewiątą edycję konkursu literackiego, którego celem jest popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej w Nysie i jej okolicach. Powstałe prace chcemy wykorzystać w celu promowania naszej Małej Ojczyzny.   

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nyskiego. Konkurs będzie przeprowadzony w dwu kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.  

Tematy prac.

1. „Z pamiętnika młodego nysianina.” W formie pamiętnika zaprezentuj ciekawe wydarzenia z życia miasta.

2. Zarówno Wanda Pawlik. jak i Jerzy Kozarzewski znaleźli się w Nysie nie z własnej woli. Jak myślisz, co sprawiło, że pozostali w tym mieście do końca swoich dni? 

3. Nysa. W tym mieście zawsze pozostanie cząstka mnie … 

 

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 11 listopada 2016 r. na adres:

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik
ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa
z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

Prace winny być dostarczane w zaklejonych kopertach. Przesyłane drogą pocztową prace należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Aktualne informacje o przebiegu konkursu będą podane na stronie internetowej https://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl/ .

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail:   fundacja@nasza.nysa.pl

Przydatne informacje:

Zasady poprawnego pisania
Regulamin konkursu

 

Szczegóły: u nauczycieli polonistów ZSE