Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

sesja czerwiec 2016 r.

26 sierpnia od godz. 12.00
w sekretariacie uczniowskim
na II piętrze