Uwaga
maturzyści przystępujący do egzaminów poprawkowych w sierpniu 2016 r.

(prawo do egzaminu poprawkowego przysługuje maturzystom, którzy nie zdali
wyłącznie jednego egzaminu
obowiązkowego)

Do 12 lipca należy złożyć do  Dyrektora Szkoły wniosek
o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

Terminy
egzaminów poprawkowych:

23 sierpniapisemne egzaminy poprawkowe

24 sierpniaustne egzaminy poprawkowe

 

Do 10 sierpnia dyrektor OKE poda na
stronie
www.oke.wroc.pl
informacje o miejscu przeprowadzenia ustnych
i pisemnych egzaminów poprawkowych.


Odbiór świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej
 12 września 2016.