Spotkania uczniów przyjętych do klas I z wychowawcami
22 sierpnia ( poniedziałek)  o godz. 11.00  w salach na I piętrze
( szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń).

Zapraszamy serdecznie.