Uwaga maturzyści!

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

5 lipca od godz. 11.00

w gabinecie wicedyrektora szkoły.