UWAGA!
Konkurs literacki

Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 

Warunki uczestnictwa:

-objętość prac nie może przekraczać 3 stron A4
– praca musi być czytelna, zawierać  tytuł, a na odwrocie imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i jej adres
– prace należy przesłać do 8 kwietnia na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wydział Prewencji
ul. Korfantego 2
45- 022 Opole
z dopiskiem: konkurs literacki ” Narkotyki-teraźniejszość- bez przyszłości”
 

Tematy prac:
Przyjaźń we współczesnym świecie
Blaski i cienie Internetu w moim życiu
Dlaczego dopalacze?

Osoby zainteresowane  udziałem w konkursie proszone są  o kontakt z nauczycielami języka polskiego.