DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W EKONOMIKU
21.03.2016 r.

 

Pod hasłem: „SZUKASZ SZKOŁY JAKICH MAŁO? EKONOMIK WYBIERZ ŚMIAŁO!” odbywały się tegoroczne DNI OTWARTE w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. 21 marca br. od wczesnych godzin rannych szkoła była otwarta dla gimnazjalistów, którzy tłumnie odwiedzili jej mury , by już niedługo podjąć  ważną decyzję, dotyczącą  wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu. Wśród  odwiedzających szkołę gimnazjalistów były zarówno zorganizowane grupy szkolne z wszystkich nyskich gimnazjów wraz z opiekunami, jak i uczniowie spoza Nysy. W sumie  Ekonomik odwiedziło  ponad 250 gimnazjalistów!

Na parterze zorganizowano punkt rejestracji uczestników Dnia Otwartego , który poprowadziły panie mgr Stefania Kamińska oraz pani mgr Małgorzata Ilich wraz  z silną grupą koordynującą z klasy III P1, która witała  przybywających gości i oprowadzała ich po poszczególnych salach.

W sali konferencyjnej gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą ofertę edukacyjną ZSE, kierunki kształcenia (technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa i technik handlowiec), szeroki wachlarz propozycji zajęć pozalekcyjnych, osiągnięcia uczniów, konkursy i projekty, w których szkoła bierze udział, walory  szkoły oraz niezbędne informacje o zasadach rekrutacji. Prezentację prowadzili nauczyciele: mgr Grażyna Pułkowska, mgr Irena Piotrowska, mgr Agnieszka Hoffman.

Z myślą o gimnazjalistach zainteresowanych konkretnymi zawodami szkoła przygotowała prezentację poszczególnych zawodów w kilku gabinetach przedmiotowych, w których prezentowane były filmy, programy komputerowe, gry i zabawy dydaktyczne promujące poszczególne zawody, ukazujące specyfikę kształcenia i możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

W salach 11 i 12 uczniowie wraz z mgr inż. Barbarą Dudziak i mgr Janem Dolińskim  prezentowali zawód technik hotelarstwa, ukazując atrakcje związane z tym zawodem. W sali nr 13 uczniowie wraz z mgr Agnieszką Celebańską-Palichleb, mgr Sylwia Kołyską  i mgr Elżbietą Mróz prezentowali możliwości zdobycia kwalifikacji w kierunku kształcenia w zawodzie technik ekonomista- specjalność menadżer finansowy. W sali 15 prezentację specjalności policyjno- prawnej w zawodzie technik ekonomista przygotowali wraz z uczniami klas I p1 i p2  : mgr Przemysław Kaczmarczyk oraz mgr Paweł Szatanik  . W sali nr 14 uczniowie wraz Elżbietą Gabis, mgr Joanną Koziar oraz mgr  Barbarą Stupnicką prezentowali atrakcje zawodu technik handlowiec  o specjalności e-handel, natomiast w sali nr 16 prezentacja dotyczyła zawodu technik logistyk specjalność usługi celne– prowadzona przez uczniów wraz z mgr Anetą Kaczmarek, Elżbietą Wachowska i mgr Dariuszem Jamrozowiczem.

Na uwagę i wyróżnienie zasługuje również klasa I ML ( wych. p. E. Mróz) , która w tym dniu pojawiła się w szkole ze 100- procentową frekwencją i pomagała w obsłudze całego przedsięwzięcia. W obsłudze pomagali też uczniowie z  klas  II M, I H, II L, III P2, I P1, I P2.

Nauczyciele i uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby odwiedzający otrzymali kompleksową informację dotyczącą życia i działalności szkoły.

Barbara Andrasz

 

Fotorelacja Sandry Czarneckiej:

 

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7