a

 

 BIEG SOLIDARNOŚCI Z FRANCJĄ

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Społeczność szkolna CKZiU w Nysie zwraca się z propozycją i apelem wzięcia udziału w biegu upamiętniającym ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu w dniu 13.11.2015.

Zamanifestujmy w ten sposób naszą solidarność z narodem francuskim i nasz sprzeciw wobec przemocy. Niech będzie to realna lekcja wychowania we wrażliwości na nieszczęście, które dotknęło społeczeństwo Francji, oraz pokaz solidarności europejskiej.

         Aby wziąć udział, należy przygotować 12-osobową drużynę, z której każdy z uczestników z 10-ciu zaproszonych szkół (+ 9 chętnych osób) przebiegnie dystans 1 kilometra. Suma 129 przebiegniętych kilometrów niech będzie hołdem oddanym 129-ciu ofiarom piątkowego zamachu w Paryżu.
Uczniowie powinni być ubrani w koszulki lub bluzy w kolorze białym, czerwonym lub niebieskim, co symbolizować ma francuskie barwy narodowe. Proszę o zabranie pałeczki sztafetowej dla swojej drużyny.

Miejsce biegu: park w pobliżu Stawu Sekuta za Szpitalem Miejskim w Nysie.

Data biegu: 24 listopada 2015 roku ( wtorek )
Zgłaszanie zawodników: 11.30 – 11.45
Start: godzina 12.00

Program imprezy:
1. Zbiórka, rozpoczęcie minutą ciszy
2. Bieg sztafetowy 12 x 1 kilometr
3. Zakończenie i podsumowanie imprezy oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Kontakt tel.
Organizator Marek Dudek – 600 928 899
Organizator Krzysztof Hoffman – 603 234 166
Prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie udziału telefonicznie lub mailowo: dudek72@op.pl