Załącznik 17.

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej* / części praktycznej* egzaminu

 

 

…………………………………………………….

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ

 

 

 

NYSA 19.10.2015

       ……………………………………………………………….

miejscowość, data

 

1

6

0

7

0

5

6

1

 

 

 

 

 

W oparciu o harmonogram przeprowadzania części pisemnej*/szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej* egzaminu zawodowego przekazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej* ustalam wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji styczeń – luty 2016

Czas egzaminu 60 min.

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

Forma arkusza**

Liczba członków ZN

1

A.30(P)

D

 

14.01

 

 

10.00

 

 

18

13

S

2

 

2

A.68 (P)

D

1

S

3

A.35(P)

DK

11

S

4

T.14 (4et)

D

14.01

12.00

16

14

S

2

5

A.31 (P)

D

14.01

12.00

18

7

S

2

 

6

A.36 ( 4et)

DK

16

S

7

 

T.12 ( 4H1,2)

 

D

 

14.01

 

12.00

33

16

S

2

34

16

S

2

35

16

S

2

8

A.32 ( 4L)

D

14.01

14.00

18

29

S

2

 

 

** wpisać odpowiednio

S – arkusz standardowy

lub określenie arkusza w formie dostosowanej (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE o dostosowaniach), np.:

dost.16 pkt. – arkusz dostosowany z czcionką 16 pkt

dost. w piśmie Braille’a – arkusz w piśmie Braille’a z czarnodrukiem

dost. CD – arkusz nagrany na płycie CD

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

 

……………………………………………………………

czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej* / części praktycznej* egzaminu

 

…………………………………………………….

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ

 

 

NYSA 19.10.2015

       ……………………………………………………………….

miejscowość, data

 

1

6

0

7

0

5

6

1

 

 

 

 

 

W oparciu o harmonogram przeprowadzania części pisemnej*/szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej* egzaminu zawodowego przekazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej* ustalam wewnętrzny harmonogram przeprowadzania egzaminu w sesji styczeń – luty 2016

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

Forma arkusza**

Liczba członków ZN

1

T.14 ( 4ET)

D 150m

15.01

13.00

16

14

S

2

2

 

 

T.12 ( 4H1,2)

 

 

D 150m

 

 

15.01

 

 

13.00

33

16

S

2

34

16

S

2

35

16

S

2

3

A.32 ( 4L)

D 120m

15.01

13.00

18

29

S

2+1

4

A.31 (P)

D 120m

15.01

09.00

18

11

S

2

6

T.11 (P)

D 150m

15.01

09.00

16

1

S

2

5

A.30(P)

D 120m

15.01

16.00

18

16

S

2

7

 

A.36 ( 4ET)

 

DK 180m

 

20.01

 

 

9.00

 

25

8

s

2

37

8

S

2

8

 

 

A.35 (P)

 

 

DK 180m

 

21.01

 

9.00

25

9

S

2

37

9

S

2

22.01

9.00

37

7

S

2

 

 

** wpisać odpowiednio

S – arkusz standardowy

lub określenie arkusza w formie dostosowanej (zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE o dostosowaniach), np.:

dost.16 pkt. – arkusz dostosowany z czcionką 16 pkt

dost. w piśmie Braille’a – arkusz w piśmie Braille’a z czarnodrukiem

dost. CD – arkusz nagrany na płycie CD

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

 

……………………………………………………………

czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

1