BEZCENNA LEKCJA PATRIOTYZMU…

 

                Tuż przed kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, dnia 10 listopada 2015 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie z niezwykłym człowiekiem Panem Rotmistrzem Bohdanem Bełtowskim. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Spotkaliśmy się z Nim, aby posłuchać wspomnień i wskazówek doświadczonego życiem i wiekiem bardzo mądrego człowieka. Mimo dramatycznych przeżyć wojennych i podeszłego wieku, nasz Gość okazał się bardzo rezolutnym, sympatycznym, otwartym, ciepłym, elokwentnym, dowcipnym i szczerym rozmówcą. Opowiedział o realiach życia w okupowanym kraju, organizowaniu polskiej państwowości podziemnej oraz walkach powstańców warszawskich. Zaimponował nam swoją szczerością  i odwagą, kiedy odniósł się do współczesnych, często krzywdzących, opinii, dotyczących oceny Powstania Warszawskiego. Podkreślił też wartość wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu. Ponadto należy dodać, iż opinie Pana Bohdana dotyczące dzisiejszej sytuacji politycznej nie tylko naszego kraju, są opiniami kogoś, kto patrzy na świat przez pryzmat doświadczeń i obserwacji dokonanych na przełomie wielu lat.

                 

                Uczestnicy spotkania:

     Pan Bohdan Bełtowski – żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego

     Pani Alicja Gajek – dyrektor ZSE

     Pani Aneta Małejki – nauczyciel języka polskiego

     Pani Joanna Pydych – nauczyciel języka polskiego i historii

     uczniowie klas 4ET i 4H1

 

Zdjęcia upamiętniające owo spotkanie wykonała jak zwykle niezawodna Pani Barbara Maroszek.

 

Joanna Pydych

Aneta Małejki

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8