STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW – UCZENNICA ZSE W NYSIE MARTA CZYKINOWSKA

21 października 2015 roku uczennica klasy 4 ET Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie – Marta Czykinowska, wzięła udział w uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Stypendium takim nagradzani są uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami oraz wysoką średnią, w szkołach, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Rada Pedagogiczna ZSE już w czerwcu uznała, że Marta zasługuje na to wyróżnienie, ponieważ wykazuje się nie tylko wzorowym podejściem do obowiązków szkolnych, wysoką średnią (5,08) uzyskaną w roku ubiegłym – tj. 2014/2015, udziałem w różnorodnych konkursach, ale także przyjacielską postawą i zaangażowaniem w sprawy klasy oraz szkoły.

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, a także Ministra Edukacji Narodowej, odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, kościelnych i samorządowych – m.in. Opolski Kurator Oświaty – pani Halina Bilik, Wojewoda Opolski – pan Ryszard Wilczyński.

Dyplomy z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty odebrało 100 wyróżnionych stypendystów, w tym 93 stypendystów Prezesa Rady Ministrów – wśród nich Marta i  7 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej.

 

Cała uroczystość miała bardzo uroczysty charakter oprawą muzyczną zajęli się wyjątkowo uzdolnieni uczniowie opolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

Serdecznie gratulujemy Marcie – i życzymy jej dalszych sukcesów naukowych i życiowych. 

 

opracowała

Aneta Małejki

 

 Marta Czykinowska na uroczystości wręczenia stypendium - zdjęcie ze strony Kuratorium Oświaty w Opolu

Zdjęcie ze strony Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

 Pozostali Stypendyści z naszej Szkoły w zakładce „Szkolna działalność”