Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”
2 edycja – piłka siatkowa

 

        Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Urzędem Miasta Opole zorganizowały konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – 2 edycja piłka siatkowa. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również poznanie biografii Reprezentantek i Reprezentantów Polski w piłce siatkowej. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”.
ZSE reprezentowały na etapie szkolnym dziewczęta. Mocny team stanowiły:

I miejsce – Aleksandra Modzelewska – kl. III H
II miejsce – Agata Nowak – III L ; Dominika Kasieniak – III H
III miejsce – Natalia Ciastoń – kl. II L,
IV miejsce – Julia Gancarz kl. II P1
V. miejsce – Magda Kuras kl. II P1
Osoby z miejsc 1 – 4 zakwalifikowały się do etapu finałowego.

Gratulujemy. Barbara Stupnicka