4 września 2023 r. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, która zgromadziła Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz młodzież ZSE w Nysie. Było nam także miło gościć Starostę Nyskiego Pana Andrzeja Kruczkiewicza.

Wszystkich przybyłych przywitały Pani Dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg oraz członkini Samorządu Uczniowskiego Alicja Wajdzik.
Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Dominik Palacz, Oliwia Wrońska oraz Kinga Ziółkowska.

Nasza szkolna uroczystość nie odbyłaby się oczywiście bez ślubowania pierwszoklasistów, którzy złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły.