Dnia 28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie. Aula Collegium Artium Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zgromadziła z tej okazji Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, uczniów klas czwartych, ich wychowawców i rodziców.

Uroczystość rozpoczęła swym przemówieniem p. dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg, która nawiązując do zbliżających się egzaminów maturalnych życzyła wszystkim absolwentom sukcesów i powodzenia w dalszej edukacji. Do życzeń tych dołączyła się także p. Magdalena Siemiątkowska, która wystąpiła w imieniu wychowawców klas czwartych. W imieniu rodziców głos zabrała p. Agnieszka Waszczyk, która podziękowała Dyrekcji szkoły i całemu gronu pedagogicznemu za codzienny trud pracy z młodzieżą.

Nie zabrakło podziękowań i nagród dla absolwentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Podziękowania otrzymali także rodzice, którzy w sposób szczególny zaangażowani byli w działania na rzecz szkoły.

Podczas części nieoficjalnej głos zabrali już sami absolwenci, którzy prostym słowem „Dziękujemy” wyrazili wdzięczność nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za cztery lata cierpliwości, wyrozumiałości i ciągłego motywowania do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Samorząd Uczniowski przekazał maturzystom życzenia sukcesów na egzaminach maturalnych oraz powodzenia w dorosłym życiu. Pojawiające się w tle zdjęcia z różnych wydarzeń klasowych i szkolnych minionych lat wywołały wiele wspomnień i wzruszeń.

Podczas uroczystości wystąpili:

  • poczet sztandarowy: Tymoteusz Drabik, Oliwia Wrońska, Kinga Ziółkowska,
  • prowadzenie akademii: Patrycja Gardas, Wiktoria Burzec,
  • śpiew: Wiktoria Burzec, Gabriela Ciesielska, Maja Wdowikowska, Szymon Misiorek,
  • absolwenci: Izabela Jarek, Karolina Ledniowska, Urszula Charytanowicz, Paweł Skałka.

Info: A. Hoffman

Foto: BM