W związku z przeprowadzonymi w ZSE w Nysie wyborami, 19 października 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji szkoły z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Podczas spotkania Pani Dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg, Pani Wicedyrektor Joanna Pydych, Pani Wicedyrektor Barbara Maroszek oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Agnieszka Hoffman podziękowały dotychczasowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego (Kaja Kładów, Gabriela Ciesielska, Karolina Ledniowska, Lukas Ludera) za zaangażowanie w jego działalność.

Członkom nowo wybranego Zarządu (Wiktoria Burzec, Kuba Stanisławczyk, Maja Andrzejewska, Lukas Ludera) złożono gratulacje za zdobycie zaufania, którym obdarzyła ich społeczność uczniowska.