1 września 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
Młodzież oraz Grono Pedagogiczne przywitały:
Pani Dyrektor Beata Stefanowicz – Ciecieląg oraz członkini Samorządu Uczniowskiego Alicja Wajdzik.
Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Tymoteusz Drabik, Natalia Bernad oraz Anna Zarenkiewicz.

Nasza szkolna uroczystość nie odbyłaby się oczywiście bez ślubowania pierwszoklasistów. Dlatego też, po przemówieniu Pani Dyrektor, w którym życzyła wszystkim uczniom ZSE powodzenia i sukcesów w nauce, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły.