W dniu 6 czerwca 2022 r. reprezentacje uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych (sześć 5-osobowych zespołów) wzięły udział w turnieju zorganizowanym przez gminną spółkę „AKWA” Wodociągi i Kanalizacja pod nazwą „Zegar zagłady ekologicznej”, w ramach finansowanego z środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kampania edukacyjno-promocyjna na trenie województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody”.

Celem turnieju adresowanego do uczniów wszystkich szkół średnich z terenu naszego miasta, było uświadomienie uczestnikom zagrożeń, z którymi przyjdzie zmagać się ludzkości w XXI w. Uczestnicy konkursu stanęli przed jakże ważnym problemem. Ich zadaniem było ratowanie świata przed katastrofą klimatyczną, niedostatkiem wody pitnej oraz zamierającą w związku z tym bioróżnorodnością flory i fauny.

Uczestnikom konkursu przyszło zmierzyć się z zadaniami o zróżnicowanym poziomie trudności, rozwiązywanymi w mobilnym pokoju zagadek, na rozwiązanie których każda z drużyn miała 40 minut. Uczniowie mieli także wyjątkową możliwość zapoznania się z historią oraz specyfiką funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach, w siedzibie której odbyła się turniejowa rywalizacja. Dodatkowo każdy z uczestników obdarowany został przez organizatorów drobnym upominkiem.

PB