Warsztaty hotelarsko – gastronomiczne

Dnia 18 listopada br. w hotelu DeSilva w Opolu odbyły się warsztaty hotelarsko – gastronomiczne dla nauczycieli
w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy. Naszą szkołę reprezentowała Pani wicedyrektor B. Maroszek oraz Panie Aneta Rybka i Aleksandra Chruściel. Uroczystego otwarcia warsztatów dokonał dyrektor RZPWE Pan Lesław Tomczak.