Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego

Dnia 28 października 2021r. została przeprowadzona Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego, w której wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki otrzymali:

1. Szymon Wilgos                          kl. 3PL
2. Elżbieta Kuźnik                          kl. 4L
3. Hania Jakieła                              kl. 3PL

Cele konkursu:

  • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
  • zachęcanie do poszerzania znajomości słownictwa wśród uczniów
  • umożliwianie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i poza szkolną
  • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji
  • wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów oraz motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku.
  • Ocena poziomu znajomości języka uczestników

Organizator konkursu – Elżbieta Mróz