Dnia 28.10.21 w naszej szkole odbyła się Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego, w której udział wzięło 40 uczniów klas I-IV.
Celem Olimpiady jest:
– Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
–  Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
– Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych we współzawodnictwie z pozostałymi uczniami naszej szkoły.
–  Rozwijanie uzdolnień uczniów.
Organizator: Pani Elżbieta Mróz

Wyniki zostaną ogłoszone 15 listopada.

Gratulujemy wszystkim uczniom udziału.