Sekretariat uczniowski czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00

Sekretariat Szkoły zajmuje się sprawami dotyczącymi uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji szkolnej.

Kontakt:
Pani Monika Kasprzyk – email: sekretariat@zse.nysa.pl
tel. 77 433 35 29 wew. 31