Dnia 22 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory
do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady w Nysie.

CZŁONKINIAMI ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSE W NYSIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZOSTAŁY:

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO –
KAJA KŁADÓW
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – PAULINA HUK
SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO –KAROLINA LEDNIOWSKA
SKARBNIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO –KLAUDIA PYDYCH

W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY W NYSIE NA KADENCJĘ 2021 – 2023 ZWYCIĘŻYŁ DOMINIK PALACZ.