Odbiór wyników egzaminu maturalnego5 lipca od godz. 11.00  (gabinet wicedyrektora szkoły)

Upoważnienie do odbioru wyników egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy z ważnych przyczyn  osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE
o następującej treści: