W ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły: Julia Sinicka, Oliwia  Talarczyk, Paweł Skałka, Karolina Adamczyk, Paulina Huk, Jakub Kulpa  uczestniczyli w warsztatach e-Portfolio organizowanych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy. Elektroniczne portfolio – to sposób prezentacji własnej kariery w formie elektronicznej w ciekawy i nowatorski sposób, tak aby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy.. 

Podczas warsztatów każdy z uczniów nagrał krótki spot promujący własną osobę, czyli przedstawił własne zainteresowania, zaangażowanie się w działalność społeczną, swoje zdolności, osiągnięcia w danej dziedzinie zawodowej lub prywatnej oraz udzielanie się w organizacjach, klubach lub innych zrzeszeniach.

Celem zajęć było wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów, inspirowanie ich do działań kreatywnych, a także rozwijanie zainteresowań i umiejętności poszukiwania informacji.