I. Cele konkursu:

  1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
  2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich
  3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
  4. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.

II. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik hotelarstwa

III. Zasady konkursu:

Termin wysyłania zdjęć od 01kwietnia do 09 kwietnia 2021r.

Każdy uczestnik będzie miał za zadanie udekorować stół dekoracją wiosenno-wielkanocną. W skład nakrycia stołu wchodzą: zastawa stołowa śniadaniowa (sztućce, szkło, komplet naczyń porcelanowych), obrus/bieżnik, elementy dekoracyjne (kwiaty, rośliny zielone, serwetki, drewno, szkło, ceramika, świeczniki itp.).

Uczeń wysyła zdjęcie swojego stołu siedząc przy nim, na adres nauczyciela:  dudziakb68@gmail.com

Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na publikację na profilu Facebook Szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie i na publikację na stronie Szkoły: www.zse.nysa.pl/ 

IV. Organizatorzy: 

Barbara Dudziak i Sylwia Kołyska

V. Nagrody:

  1. Jury (w skład komisji wchodzą organizatorzy konkursu) będzie oceniać zgodność z tematem, poprawność i pomysł udekorowanego stołu. 
  2. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie największej liczby zdobytych polubień na  profilu Facebook Szkoły  do dnia 15 kwietnia do godziny 15.00.  

Zwycięzca konkursu otrzyma ocenę celującą z wybranego przez siebie przedmiotu zawodowego związanego z gastronomią oraz nagrodę rzeczową. Pozostali uczestnicy otrzymają ocenę bardzo dobrą  z przedmiotu: obsługa konsumenta lub z przygotowania śniadań oraz pozytywna uwagę.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone niezwłocznie na stronie Szkoły.