W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju uległ zmianie terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020-2021.

Przewidywany termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami–  od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrekcja Szkoły.