Uczniowie klas IV oraz absolwenci, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. są zobowiązani do obecności w szkole w dniach 3- 7 lutego br. w celu  weryfikacji list zawierających dane związane z przystąpieniem do  egzaminu
(dane osobowe, wybrane przedmioty, zakresy, dostosowania).
Każdy z przystępujących weryfikuje listy osobiście i potwierdza prawidłowość danych własnoręcznym podpisem.

Listy będą dostępne u wychowawców klas.