27 listopada 2019r. odbył się etap szkolny XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

W olimpiadzie brali udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, łącznie 15 osób. Uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać test wyboru składający się z 20 pytań. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów będzie reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym.

Olimpiadę przeprowadziły: Anna Pasker i Małgorzata Ilich.

Przygotowała: Małgorzata Ilich