W dniu 6 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie odbyła się druga edycja w ramach akcji Narodowe Czytanie, w czasie której czyta się wybitne utwory należące do kanonu polskiej literatury. W Polsce natomiast akcja ta odbyła się po raz ósmy. W roku 2019 do przeczytania zostały wybrane polskie nowele.

A oto słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie tego uroczystego wydarzenia:

„Jest to zawsze wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe.  […].”

W związku z tym polonistki ZSE w Nysie zaproponowały swoim uczniom udział w tej uroczystości. Odczytane zostały dwie nowele: „Dym” Marii Konopnickiej oraz „Orka” Władysława Stanisława Reymonta. Wszyscy spisali się świetnie, a spotkanie przebiegło w spokojnej i pełnej skupienia atmosferze.

AMałejki